INVEST Nieruchomości Zbigniew Mijalski geodezja, geodeta, mapa, inwentaryzacja, wytyczenie


Mapa do celów projektowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzać na kopii aktualnej mapy zasadniczej tzw. mapie do celów projektowych (mapie do projektu). Jest to dokument niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego.

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do projektu jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku lecz także do jego rozbudowy lub remontu - zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ważność mapy do celów projektowych wynosi zazwyczaj pół roku.

Mapy do projektu wykonujemy w formie analogowej (papierowej) lub numerycznej (w postaci plików CAD - DWG, DXF, DGN).

Dane kontaktowe...

Strona główna...

geodeta, geodezja, warszawa, usługi geodezyjne, firma geodezyjna, mapa, mapy, do celów projektowych, tyczenie, inwentaryzacja, powykonawcza budynku, obmiar lokali, uzgodnienia, ZUD, obsługa inwenstycji