INVEST Nieruchomości geodezja, geodeta, mapa, inwentaryzacja, wytyczenie

Firma INVEST Nieruchomości świadczy szeroki zakres usług geodezyjnych związanych z przygotowaniem i obsługą inwestycji. Na rynku działamy od 2002 roku. Oferujemy całościową obsługę geodezyjną dla budownictwa indywidualnego a także dla dużych inwestycji budowlanych - począwszy od sporządzenia map do celów projektowych przez wytyczenie w terenie a skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej.
Terenem działania naszej firmy jest Konin i okolice. Zapraszamy do kontaktu i podjęcia współpracy.

Adres:

INVEST Nieruchomości
ul. Rumińska 10
62-571 Stare Miasto
NIP 665-236-88-06
REGON 311 550 760

Wykonujemy m.in. następujące usługi geodezyjne:

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów projektowych (mapy do projektu):
  • Badanie przemieszczeń i osiadań budynków i innych obiektów budowlanych
  • numeryczne - wektorowe (CAD)
  • analogowe (papierowych)
 • Wytyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, granic działek
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków (sporządzanie dokumentacji do EGiB)
 • Uzgadanianie dokumentacji projektowej w ZUD
 • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (mediów, przyłączy)
 • Pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń biurowych
 • Geodezyjna obsługa inwestycji (kubaturowych, drogowych, przemysłowych)
 • Pomiary pionowości i skręcenia stalowych wież i masztów antenowych, kominów oraz innych budowli wysmukłych
 • Pomiary geometrii torowiska suwnicy i inne specjalistyczne pomiary inżynieryjne
 • Pomiary objętości mas ziemnych, hałd, wykopów
 • Inwentaryzacja elewacji budynków, pomiary do projektów elewacji kamiennych
 • Inwentaryzacje architektoniczne budynków
 • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, scalenia nieruchomości
 • Wznawianie znaków granicznych
 • Inne opracowania do celów prawnych
 • Zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych
 • Sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych
 • Zakładanie i aktualizacja baz danych katastru nieruchomości
 • Wprowadzanie danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacja
 • Pomiary:
  • Realizacyjne
  • Inwentaryzacyjne
  • Powykonawcze
  • Kontrolne obiektów budowlanych
  • Kontrole urządzeń technicznych
  • Opracowywanie wyników kontroli
 • Dane kontaktowe...     Cennik...


  geodezja konin, geodeta konin, geodeta, geodezja, konin, usługi geodezyjne, firma geodezyjna, mapa, mapy, biuro geodezyjne, inwentaryzacja, tyczenie, budynków