INVEST Nieruchomości Zbigniew Mijalski geodezja, geodeta, mapa, inwentaryzacja, wytyczenie


Pomiar powierzchni mieszkania i lokalu użytkowego

Pomiar powierzchni lokalu (pomiar powykonawczy, inwentaryzacyjny) wykonuje się po zakończeniu procesu budowlanego w celu ostatecznego określenia powierzchni, która będzie podstawą do obliczenia ceny lokalu i będzie wpisana do I działu Księgi Wieczystej zakładanej dla nowej nieruchomości lokalowej.

Pomiar powierzchni mieszkania zazwyczaj wykonuje się wg normy PN-ISO 9836:1997 (tzw. nowej) lub PN-70/B-02365 (tzw. starej). W tej materii istnieje spory zamęt, gdyż przepisy prawa nie są tu precyzyjne. Zasadniczo korzystniejszy dla klienta jest pomiar wg normy nowej, która jest normą obowiązującą ale jej stosowanie nie jest obligatoryjne. Wiążące są ustalenia umowy przedwstępnej - chociaż z drugiej ustawa o ochronie praw lokatorów i rozporządzenie w sprawie EGiB określają ogólne zasady obliczania powierzchni dla lokali nowo wydzielanych, a sama norma pełni dla nich rolę pomocniczą.

Powierzchnia z pomiaru powykonawczego zazwyczaj różni się od powierzchni z projektu (czyli zawartej w umowie przedwstępnej) co wynika m.in. z dokładności procesu budowlanego. Pomiar inwentaryzacyjny wykonuje najczęściej uprawniony geodeta, rzadziej osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Chętnie wykonamy na Państwa życzenie pomiar powierzchni nowo zakupionego mieszkania od developera a także obmiary potrzebne do innych celów (sprzedaż, wydzielenie samodzielnego lokali itp.), udzielimy niezbędnych porad i sporządzimy kartę lokalu.

Dane kontaktowe...

Strona główna...


geodeta, geodezja, konin, usługi geodezyjne, firma geodezyjna, mapa, mapy, do celów projektowych, tyczenie, inwentaryzacja, powykonawcza budynku, obmiar lokali, uzgodnienia, ZUD, obsługa inwenstycji